„МЕЗАРИ“ ЕООД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-6.002

x