Ново зареждане в Z-socks

Нови продукти

„МЕЗАРИ“ ЕООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

На 13.10.2021 г. „МЕЗАРИ“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1820-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ …